top of page
Covid 19

KORONAVIRUS

Viktig info

Av smittevernhensyn ønsker vi at pasienter ringer på ringeklokken når de møter til time. En av sekretærene våre vil slippe dere inn. Dette for å unngå for mange pasienter på venterommet samtidig. 

Dersom du har luftveisplager, feber eller mistenker at du har kan være smittet av noen med covid-19, kan du avtale testing via coronatelefonen i Asker kommune, tlf: 66715999. Se forøvrig fhi.no for informasjon om testing, reiseråd, symptomer og de nyeste oppdateringer. 

Tror du at du er i behov av legetilsyn, kontakt oss per telefon for vurdering. 

Per nå får vi ikke selv testet pasienter for koronavirus, vi har heller ikke anledning til å tilse pasienter med luftveisplager eller feber på vårt kontor.  

bottom of page