Covid 19

KORONAVIRUS

Viktig info

Av smittevernhensyn ønsker vi at pasienter ringer på ringeklokken når de møter til time. En av sekretærene våre vil slippe dere inn. Dette for å unngå for mange pasienter på venterommet samtidig. 

Dersom du har luftveisplager, feber eller mistenker at du har kan være smittet av noen med covid-19, kan du avtale testing via coronatelefonen i Asker kommune, tlf: 66715999. Se forøvrig fhi.no for informasjon om testing, reiseråd, symptomer og de nyeste oppdateringer. 

Tror du at du er i behov av legetilsyn, kontakt oss per telefon for vurdering. 

Per nå får vi ikke selv testet pasienter for koronavirus, vi har heller ikke anledning til å tilse pasienter med luftveisplager eller feber på vårt kontor.